1. Professionaliteit: Alle escorts dienen zich te allen tijde professioneel te gedragen. Respect en discretie zijn cruciaal in de interactie met klanten.
  2. Consent: Toestemming is essentieel. Escorts en klanten moeten duidelijk instemmen met alle activiteiten die plaatsvinden, en communicatie hierover moet open en respectvol zijn.
  3. Privacy: De privacy van zowel de klanten als de escorts moet strikt worden beschermd. Persoonlijke en gevoelige informatie mag niet gedeeld worden met derden zonder expliciete toestemming.
  4. Gezondheid en Veiligheid: Het gebruik van beschermingsmiddelen is verplicht tijdens alle activiteiten die dat vereisen. Regelmatige gezondheidscontroles zijn vereist voor alle escorts.
  5. Naleving van de wet: Alle activiteiten moeten voldoen aan de lokale en nationale wetgeving. Illegale activiteiten zijn ten strengste verboden.
  6. Geen discriminatie: Discriminatie op basis van ras, geslacht, seksuele oriëntatie, religie, etniciteit of handicap is niet toegestaan.
  7. Klantgedrag: Klanten moeten de gedragscodes respecteren en mogen geen misbruik maken van hun positie. Ongewenst gedrag leidt tot onmiddellijke beëindiging van de dienstverlening.
  8. Eerlijkheid: Alle diensten moeten transparant en eerlijk worden aangeboden. Misleiding van klanten is onacceptabel.
  9. Training: Escorts ontvangen training om ervoor te zorgen dat ze goed voorbereid zijn op hun werk, inclusief vaardigheden in communicatie en conflictoplossing.
  10. Feedback en evaluatie: Er moet een systeem zijn voor feedback van klanten en regelmatige evaluaties van de dienstverlening om de kwaliteit continu te verbeteren.